Fara í efni

Algengar spurningar

Hverjir geta sótt um hjá Brynju?

Þeir sem metnir eru hjá Tryggingastofnun með 75% örorku og uppfylla skilyrði um tekju- og eignarmörk.

Brynja mun ekki leigja þeim er hafa sögu um alvarleg ofbeldisbrot, kynferðisbrot, auðgunarbrot og fíkniefnabrot, né þeim sem eiga við virkan vímuefnavanda að stríða.

Til að sækja um húsnæði hjá Brynju þarf að fara inn á Mín Brynja

Þarf að endurnýja umsókn árlega?

Þeir umsækjendur sem eru á biðlista þurfa að staðfesta árlega hvort þeir vilji halda inni virkri umsókn fyrir næsta ár með því að greiða árlegt biðlistagjald sem nemur nú 2.500 kr. 

Þarf ég að þinglýsa leigusamningnum mínum?

Ekki er lengur þörf á því að þinglýsa leigusamningum til að geta sótt um húsnæðisbætur. Brynja skráir alla leigusamninga í húsnæðisgrunn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og uppfyllir það skilyrði þess að leigjendur geti sótt um húsnæðisbætur.

Skilyrði húsnæðisbóta hjá HMS

Reiknivél húsnæðisbóta HMS

Hvar er hægt að sækja um húsnæðisbætur, sérstakar húsnæðisbætur og heimilisuppbót?

Húsnæðisbætur eru mánaðarlegar greiðslur sem er ætlað að aðstoða þá sem leigja íbúðarhúsnæði, hvort sem er í félagslega kerfinu, námsgörðum eða á hinum almenna leigumarkaði. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annast framkvæmd laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og tekur ákvarðanir um rétt til húsnæðisbóta.

Sækja um húsnæðisbætur

Sérstakur húsnæðisstuðningur er fjárhagsleg aðstoð við fjölskyldur og einstaklinga á leigumarkaði sem þurfa sérstakan stuðning vegna greiðslu á húsaleigu umfram hefðbundnar húsnæðisbætur. Sækja þarf um stuðninginn hjá velferðar-/félagsþjónustu sveitarfélaganna.

Hjá Tryggingastofnun er hægt að sækja um heimilisuppbót að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

Sækja um heimilisuppbót

 

Hvenær og hvernig er hægt að sækja um milliflutning?

Leigjendur sem hafa verið í samfelldri leigu í 36 mánuði (3 ár) geta sótt um milliflutning. Miðað er við að fimmta hver íbúð sem til úthlutunar kemur sé notuð fyrir leigjendur sem óska eftir milliflutningi.

Skilyrði fyrir milliflutningi eru þau sömu og við úthlutun leiguíbúða, auk þess sem leigjandi þarf að vera með húsaleigu og húsgjöld í skilum við Brynju.

Ekki er tekið gjald fyrir milliflutning, en leigutaki greiðir húsaleigu fyrir gömlu íbúðina fram að skiladegi hennar og húsaleigu fyrir nýju íbúðina frá afhendingardegi. 

Sótt er um milliflutning inn á Mín Brynja

Má vera með gæludýr í húsnæði Brynju?

Dýrahald er bannað í íbúðum Brynju og nær bannið einnig til heimsókna dýra.

Hvar á Brynja húsnæði?

Brynja á húsnæði víðsvegar um landið en mest á höfuðborgarsvæðinu.

Hægt er að sjá staðsetningar íbúða hér

Eru umgengnisreglur í húsnæði Brynju?

Öllum leigjendum Brynju ber að fara eftir umgengnisreglum Brynju, sjá hér.

Einnig ber öllum leigjendum að fara eftir húsreglum í því fjölbýlishúsi er þeir leigja í. 

Ítrekuð brot á þessum reglum geta varðað riftun á leigusamningi á grundvelli 61. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994.

 

Hvað eru íbúðirnar stórar t.d fyrir einstaklinga/fjölskyldur?

Einstaklingíbúðir: Stærðir íbúða 32 m2–45 m2.

2ja herbergja íbúðir: Stærðir íbúða 42 m2–110 m2 

3ja herbergja íbúðir: Stærðir íbúða frá 70 m2–120 m2 

4ra-5 herbergja íbúðir: Stærðir íbúða frá 85 m2–150 m2 

Sjá staðsetningu íbúða eftir stærðum hér

 

Hvað er uppsagnarfresturinn langur?

Brynja gerir ekki kröfu um að leigjendur uppfylli uppsagnarfrest skv. húsaleigulögum. Leigjandi getur skilað inn, um mánaðamót, lyklum að leiguhúsnæði og fjarstýringum, ef við á, til skrifstofu Brynju að Hátúni 10c og með því lýkur leigusambandi aðila.

Við lok leigutíma eiga leigjendur að afhenda húsnæðið þrifið. Við skil íbúðar fer fram útskoðun þar sem ástand íbúðarinnar er borið saman við innskoðun. Ef í ljós koma skemmdir umfram hefðbundið slit í samræmi við leigutíma skal það metið og krafa gerð á leigjanda í samræmi við það. Ef þrifum er ábótavant er gerður reikningur á leigjanda fyrir þrifum. 

Hvað kostar að leigja hjá Brynju?

Leiguverð er uppfært mánaðarlega í takt við þróun vísitölu til verðtryggingar. Leiguverð er hóflegt en þarf að vera sjálfbært þannig að það standi undir rekstrar- og fjármagnskostnaði félagsins á hverjum tíma. Leiguverð er mismunandi eftir svæðum og tekur mið af fasteignamati eignar og er endurskoðað á þriggja ára fresti.

Leiguverð 1. október 2023

Einstaklingsíbúðir: Leiguverð frá 110.000 til 135.000 kr. á mánuði. Stærðir íbúða 32 m2–45 m2.

2ja herbergja íbúðir: Leiguverð frá 135.000 til 175.000 kr. á mánuði. Stærðir íbúða 42 m2–110 m2 og með eða án stæðis í bílageymslu.

3ja herbergja íbúðir: Leiguverð frá 175.000 til 210.000 kr. á mánuði. Stærðir íbúða frá 70 m2–120 m2 og með eða án stæðis í bílageymslu.

4ra-5 herbergja íbúðir: Leiguverð frá 210.000 til 250.000 kr. á mánuði. Stærðir íbúða frá 85 m2–150 m2 og með eða án stæðis í bílageymslu.

Fyrirvari: Ofangreind leiguverð eru einungis viðmiðunarverð og geta breyst án fyrirvara. Leiguverð einstakra íbúða er reiknað út frá verðmæti þeirra og áætluðum rekstrarkostnaði.

Öll ofangreind leiguverð eru án greiðslu í hússjóð. Leigjendur geta síðan sótt um húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning eftir því sem við á.

Ekki eru sendir greiðsluseðlar nema þess sé sérstaklega óskað og þá gegn gjaldi. Leiga er fyrirframgreidd með galddaga og eindaga fyrsta virka dag hvers mánaðar. Dráttarvextir eru reiknaðir ef greitt er eftir eindag. Við upphaf leigutíma bætist við tryggingarfé sem er jöfn upphæð og eins mánaðar leiguverð.

Fer Brynja fram á leigutryggingu?

Leigjandi greiðir tryggingarfé fyrir réttum efndum á leigusamningi sem samsvarar eins mánaðar leigu við upphaf leigusambands.

Leigjandi hefur val um að greiða tryggingarféð í einu lagi við upphaf leigu en einnig býður Brynja upp á greiðsludreifingu án kostnaðar. Brynja varðveitir tryggingarféð og endurgreiðir leigutaka það við lok leigutíma, standi hann við réttar efndir leigusamningsins.

Tryggingin er fyrir réttum efndum á leigusamningnum, þ.e. fyrir leigugreiðslum og skaðabótum vegna tjóns á hinu leigða sem leigjandi ber ábyrgð á samkvæmt ákvæðum húsaleigulaga eða almennum reglum.

 

Hvaða þjónusta er í boði hjá Brynju?

Brynja leigufélag er leigusali og veitir ekki neina þjónustu umfram skyldur sínar er fram koma í húsaleigulögum nr. 36/1994.

Þarfnist leigjandi þjónustu þarf hann að sækja hana hjá sveitarfélögum eða öðrum aðilum eftir atvikum.