Persónuverndarstefna BRYNJU Leigufélags

Þessi stefna, nær til allra upplýsinga sem
BRYNJA Leigufélag safnar eða vinnur með
og teljast persónugreinanlegar.

 1. BRYNJA Leigufélag hefur innleitt kerfi upplýsingaöryggis til þess að tryggja öryggi upplýsinga í vörslu félagsins.

 2. Upplýsingar eru aðeins varðveittar í þann tíma sem lög heimila. Í enda varðveislutíma er upplýsingum eytt.

 3. Aðgangi að upplýsingum er stýrt þannig að aðeins þeir sem á þurfa að halda fá aðgang.

 4. Brugðist er við fyrirspurnum einstaklinga varðandi eigin upplýsingar. Engar upplýsingar eru sendar án staðfestingar á réttmæti fyrirspyrjanda á upplýsingunum. Eingöngu verður tekið við erindum er varða persónuvernd á netfangið; unnur@brynjahus.is

 5. Beiðnir um eyðingu gagna verða skoðaðar og brugðist við í samræmi við lög. Ekki er hægt að eyða gögnum sem BRYNJA Leigufélag er skylt að varðveita eða tryggja BRYNJU Leigufélagi lögvarin réttindi.

 6. Persónugreinanlegum upplýsingum er haldið í lágmarki.

 7. Vegna innheimtu er nauðsynlegt að deila persónugreinanlegum upplýsingum með aðilum sem sjá um innheimtu fyrir BRYNJU Leigufélag.

 8. BRYNJA Leigufélag gerir vinnslusamninga við alla aðila sem hýsa eða vinna með persónugreinanlegar upplýsingar fyrir fyrirtækið.

 9. Engar persónugreinanlegar upplýsingar verða afhentar, seldar eða leigðar þriðja aðila að öðru leiti en fram kemur í lið 7.

 10. Upplýsingar eins og símanúmer eða netfang verða einungis notaðar til samskipta við viðskiptavini eða umsækjendur í tengslum við samning (þessar upplýsingar koma þó fram á leigusamningi, sem leigutakar kjósa í sumum tilfellum að þinglýsa).

 11. Einstaklingar geta ávallt óskað eftir leiðréttingu á upplýsingum um þá og munu BRYNJA Leigufélag bregðast við slíkum óskum.
  Vegna tölfræðiúrvinnslu mun BRYNJA Leigufélag gera upplýsingar ópersónugreinanlegar þannig að ekki verði greint frá stöðu einstaka viðskiptavina.

 12. Ef lög mæla svo fyrir munu BRYNJA Leigufélag afhenda persónugreinanlegar upplýsingar til viðeigandi aðila og þá aðeins þær upplýsingar sem nauðsynlegt er talið.